PunlaoHosting.com

PunlaoHosting.com

ພັນລາວໂຮສຕິງ ເປັນເວັບໄຊຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຊົ່າພື້ນທີ່ສຳລັບເວັບໄຊ, ຈົດຊື່ໂດເມນ ແລະຮັບອອກແບບເວັບໄຊ. ບໍລິການຂອງພັນລາວໂຮສຕິງ ຄອບຄຸມຕັ້ງແຕ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຕ້ອງການມີເວັບໄຊເປັນຂອງຕົນເອງ ໄປຈົນເຖິງລະດັບບໍລິສັດ ແລະອົງກອນຕ່າງ ໆ ທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າເຖິງບໍລິການໂຮສຕິງ ແລະອີເມວທີ່ຄົບຖ້ວນ ໃນລາຄາທີ່ທ່ານສາມາດເປັນເຈົ້າຂອງເວັບໄດ້ງ່າຍໆ!
PunlaoHosting Packages
Starter Pack
Starter Pack
Student Pack
Student Pack
Premium Pack
Premium Pack
Business Pack
Business Pack
Hosting Features
  • ຮອງຮັບ PHP5
  • ຮອງຮັບ MySQL5
  • ຮອງຮັບ CMS ຕ່າງ ໆ
  • ບໍ່ຄິດຄ່າເປີດໃຊ້ບໍລິການ
  • cPanel (Demo) (demo/pass)
ເລີ່ມຕົ້ນພຽງ ₭59,000/ເດືອນ
Testimonial

ລາຄາມາດຕະຖານ ສົມກັບການບໍລິການທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ ໂດຍສະເພາະການໃຫ້ຄຳປຶກສາຕະຫລອດໄລຍະເວລາການໃຊ້ບໍລິການ ຈຶ່ງເປັນທີ່ໄວ້ວາງໃຈຂອງພວກເຮົາ. -- GraphicMe.com